Conceptontwerp


Voor elk probleem - groot of klein - bestaat een oplossing.

Een op het eerste gezicht moeilijk oplosbaar machine- of productieprobleem kan vaak worden opgesplitst in kleinere deelproblemen, elk met zijn eigen oplossing(en). Deze zoeken en vinden wij en door het combineren van de deeloplossingen ontstaan de totaaloplossingen vaak als vanzelf.

Kernwoorden hierbij zijn: kijken en zien, creatief brainstormen, schetsen, afwegen en kiezen. Het resultaat wordt vertaald naar een conceptontwerp. Praktisch, haalbaar en betaalbaar.